Lidmaatschap 

Geachte filatelist,

Wij stellen uw belangstelling voor de Scandinavië filatelie op prijs. Als lid wordt u geïnformeerd over veel filatelistische en postale bijzonderheden van de landen Denemarken, Groenland, Faeröer, Deens West-Indië, Finland, Åland, Noorwegen, IJsland en Zweden.  

Deze Noordelijke landen vormen een gebied van grote schoonheid en contrasten in natuur en geschiedenis. De pre-filatelistische periode voert u mee in deze geschiedenis. Filatelie, het tijdperk waarin de postzegel verscheen, veranderde de geschiedenis en is zoals wij haar nu kennen een geliefd verzamelobject geworden. 

Het schrijft en toont nieuwe boekdelen over de moderne maatschappij, communicatie, kunst en cultuur de vernieuwde infrastructuur en de veranderende maatschappelijke omstandigheden waarin de moderne mens leeft. De postzegelontwerpers verbeelden die natuur, die cultuur en die maatschappij met zijn religies op een steeds weer verrassende en revolutionaire wijze. 

De Nederlandse Filatelisten Vereniging Skandinavië is er niet alleen voor specialisten, maar vooral ook voor de beginnende verzamelaar. Deze voelt zich hier thuis en vindt een helpende hand. De verscheidenheid qua afbeeldingen, gebruikt voor de Scandinavische poststukken, postzegelsstempels en cinderella’s lenen zich uitstekend voor een thematische verzameling. 

NFV SKANDINAVIË biedt haar leden:

1) Vier keer per jaar het eigen verenigingsblad Het Noorderlicht, boordevol interessante informatie en wetenswaardigheden. Een blad dat in de filatelistische wereld hoog in aanzien staat door vormgeving en originele inhoud

2) Vier keer per jaar gezellige bijeenkomsten op zaterdagen in Amersfoort, goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer. Tijd om met elkaar te praten, te ruilen of een aankoop te doen in de verenigingsveiling.

3) Eigen rondzendverkeer van postzegels en poststukken in negen districten.

4) Een commissie nalatenschappen die, als een verzameling bij overlijden verkocht moet worden, informeert en eventueel zorg draagt voor een perfecte afhandeling.

5) Voordelige aanbiedingen van catalogi en boekwerken.

6) Geen inschrijfgeld, een gratis stempel met uniek nummer voor deelname aan het rondzendverkeer, drie gratis rondzendboekjes om te starten.

7) NFV SKANDINAVIË is lid van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen waardoor u als lid toegang heeft tot een zeer omvangrijke bibliotheek met literatuur over vrijwel alle filatelistische gebieden en aspecten. De vereniging telt ca. 200 leden, waaronder een tiental buiten Nederland. 

Contributie 

De contributie voor het lidmaatschap is beperkt en bedoeld om de kosten voor het organiseren van de bijeenkomsten, de veilingen, het rondzendverkeer en het regelwerk daaromheen te bestrijden. 

In verband met verzendkosten zijn de kosten van lidmaatschap in het buitenland wat hoger dan die voor een lidmaatschap in Nederland. Gezinsleden (zelfde adres) kunnen voor slechts € 15,- gezinslid worden. Een overzicht van de verschillende contributies voor het lidmaatschap van onze vereniging voor 1 jaar zijn:

 •  Jaarcontributie in Nederland: € 32,50
 •  Jaarcontributie Europese gemeenschapslanden: € 35,00
 •  Jaarcontributie buiten de EU: € 40,00 (hogere porto kosten)
 •  Jaarcontributie voor gezinslid: € 15,00
 • Digitaal lidmaatschap (v.a. 2021) € 15,00
  Uitsluitend bedoeld voor buitenlandse leden (niet ingezetenen) is zonder
  het tijdschrift "Het Noorderlicht", de rondzendingen en de reguliere bijeenkomsten. Dit digitale Lidmaatschap behelst slechts toegang tot
  de veilingen.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Bij ingang van het lidmaatschap ná 01-07 van enig jaar betaald u de helft van de contributie ad € 16,25

Lidmaatschapsregistratieformulier 

lidmaatschap.pdf lidmaatschap.pdf
Grootte : 615,106 Kb
Type : pdf

Lid worden?

U kunt lid worden door het registratieformulier in te vullen. Dit formulier kunt u per post toesturen aan de secretaris of invullen, scannen en per e-mail aan de secretaris verzenden. Hij zorgt er dan voor dat uw aanmelding op de juiste wijze wordt verwerkt.

Indien u nog vragen heeft, kunt u die natuurlijk per e-mail aan de secretaris stellen. Na betaling van uw contributie bent u lid. Wanneer u meedoet aan het rondzendverkeer, ontvangt u een gratis stempel in bruikleen.

Ook krijgt u  4x per jaar het verenigingsorgaan "Het Noorderlicht" en kunt u andere leden ontmoeten tijdens de bijeenkomsten in Amersfoort. Voorts kunt u deelnemen aan de veilingen die elke bijeenkomst worden gehouden.


Wij hopen dat u veel plezier zult beleven van uw lidmaatschap en heten u van harte welkom!


 De statuten en reglementen
van NFVS kunt u hier vinden.

Terug naar de startpagina 

Terug naar NFVS