Rondzendverkeer 

Rondzendverkeer

Graag stellen wij u voor aan het het rondzendverkeer van de NFV Skandinavië. Op deze webpagina kunt u informatie vinden over:

  • materiaal in de rondzendingen van de NFVS;
  • de organisatie;
  • de verwerking;
  • de frequentie van zendingen;
  • het aanleveren van materiaal;
  • verplicht gebruik van verenigingsboekjes;
  • de looptijd van boekjes;
  • reglement rondzendverkeer.

Materiaal in de rondzendingen van de Nederlandse Filatelisten Vereniging Skandinavië

Het rondzendverkeer voorziet voor vele leden van onze vereniging in een behoefte, waarin de verenigingsveilingen niet of slechts gedeeltelijk kunnen voorzien. Het rondzendverkeer biedt de leden de mogelijkheid om zijn of haar verzameling aan te vullen met de nog ontbrekende zegel, envelop, schaarse stempels of zegels met plaatfoutjes en afwijkingen tegen een redelijke prijs.  

Organisatie

Het rondzendverkeer wordt verzorgd door de rondzendcommissaris, die hierin wordt bijgestaan door 9 sectiehoofden. Ze nemen verspreid over heel Nederland, ieder een bepaalde sectie voor hun rekening. Het sectiehoofd stelt de rondzendlijst op in de volgorde waarin de zending aan de leden wordt doorgegeven of gezonden. Gestreefd wordt om de afstand tussen de leden onderling zo klein mogelijk te houden, dit lukt helaas niet altijd, zodat de zending aangetekend (voor eigen rekening) naar het volgende lid moet worden gezonden. 

Verwerking

Is een zending de sectie rondgegaan en bij het sectiehoofd teruggekomen, dan wordt deze gecontroleerd op de uitgenomen zegels of enveloppen. Aan de hand van het lidmaatschapsstempel wordt het bedrag per lid vastgesteld en vergeleken met het op de lijst vermelde bedrag. Als de rondzending is gecontroleerd en in orde bevonden, wordt deze teruggezonden naar de rondzendcommissaris. Deze stelt een nieuwe rondzending samen en stuurt deze naar het sectiehoofd.  

Frequentie

Gestreefd wordt om minimaal vijf rondzendingen per seizoen aan te bieden.  Per rondzending worden in totaal 30 boekjes en/of enveloppen aangeboden.

Wie kan zegels aanleveren?

Ieder lid van de NFVS kan zijn/haar zegels aanbieden t.b.v. het rondzendverkeer. Neemt u hiervoor contact op met onze rondzendcommissaris.

Verplicht gebruik van verenigingsboekjes.

Het gebruik van verenigingsboekjes en -enveloppen is verplicht en deze zijn verkrijgbaar bij de rondzendcommissaris. Ter stimulering voor het inzenden van nieuwe boekjes of enveloppen zijn er soms speciale aanbiedingen.

Looptijd

De boekjes of enveloppen lopen maximaal 3 jaar en worden dan uit roulatie genomen. Daarna worden de verkochte zegels of enveloppen onder aftrek van tien procent provisie en eventuele portokosten met de inzender afgerekend en geretourneerd.

Reglement Rondzendverkeer NFVS

Alle officiële regels aangaande het rondzendverkeer van de NFVS zijn opgenomen in de reglementen. Het bestand kunt hiernaast downloaden.

rondzendverkeer.pdf rondzendverkeer.pdf
Grootte : 3166,14 Kb
Type : pdf

Let op!

Graag vraagt het bestuur nogmaals uw aandacht voor een correcte naleving van de regels van het rondzendverkeer.

Terug naar de startpagina 

Terug naar NFVS