Verenigingsorgaan "Het Noorderlicht"

Al in het oprichtingsjaar 1964 verscheen de eerste uitgave van het verenigingsorgaan: 

"Het Noorderlicht" . 

Een logisch gekozen naam: het tijdschrift beoogt kennis (licht) over te dragen middels het delen van informatie. Noorderlicht heeft natuurlijk ook betrekking op het natuurfenomeen in het Hoge Noorden. 

Een groot deel van de in de loop der jaren verschenen artikelen in deze kwartaaluitgave zijn geschreven door leden en bedoeld voor leden, maar ook voor de filatelist in het algemeen. 

Een groot aantal aspecten van de Scandinavische filatelie komt onder de aandacht. 

Lidmaatschap van onze vereniging volstaat om elk kwartaal alle nieuwtjes en allerlei achtergrondinformatie tot u te nemen. Ook het verenigingsnieuws komt uitgebreid aan bod alsmede nieuwe literatuur op filatelistisch / Scandinavisch gebied. 

Vragen? 

Voor alle redactionele vragen ten aanzien van "Het Noorderlicht" kunt u contact opnemen met de hoofdredacteur: 

Dhr. T. Steenbakkers

Voor alle vragen met betrekking tot de verspreiding van "Het Noorderlicht" kunt u contact opnemen met de secretaris:

Dhr. C. Hertel 

Voor inhoudelijke vragen ten aanzien van de artikelen en alle vragen met betrekking tot advertenties kunt u zich wenden tot de PR-Commissaris. 

Dhr. H. Burgman   

Ook kunt u rechtstreeks met de auteurs van het betreffende artikel in contact treden, Henk Burgman verzorgt een en ander graag. 

"Het Noorderlicht" door de jaren heen

Recent voorbeeld van "Het Noorderlicht"

Klik hier voor een voorbeeld exemplaar
 " Het Noorderlicht "  nummer 218 (maart 2019)

 (let op: groot bestand!)

Verschijningsdata 2020

 Nummer

 • 222
 • 223
 • 224
 • 225

Periode

 • voorjaar
 • zomer
 • herfst
 • winter

Redactieslot

 • 24 december
 • 28 maart
 • 11 juli
 • 26 september

Verschijningsdatum

 • 13 februari
 • 16 mei
 • 5 september
 • 14 november 

 Inhoudsopgave van "Het Noorderlicht".

Enkele leden van onze vereniging hebben een index gemaakt op de inhoudsopgave van alle tot nu toe verschenen artikelen in "Het Noorderlicht". Deze index is via de website beschikbaar als PDF. Elk artikel heeft een eigen "Key", met deze sleutel kunt u indien gewenst een kopie of scan opvragen om de betreffende achtergrondinformatie te verkrijgen. 

Elk artikel in deze pdf heeft een nummer deze "key" verwijst naar de uitgave en de inhoud van elk artikel. 

Het register is bijgewerkt tot en met HNL 202

(maart 2015).

RegisterNL.pdf RegisterNL.pdf
Grootte : 1816,648 Kb
Type : pdf
Kopie service

"Het Noorderlicht" is niet algemeen verkrijgbaar, het is voorbehouden aan de leden van onze vereniging. Toch willen wij de artikelen graag met u delen. Diverse leden stellen hun verzameling "Noorderlichten" beschikbaar ter inzage en onze PR-commissaris Henk Burgman verzorgt een kopie service. Met behulp van de sleutel (key) kunt u het gewenste artikel bij hem opvragen. Hij zal u er graag van voorzien uiteraard tegen vergoeding van kopie- en verzendkosten.

Noorderlicht archief

Link naar het: Noorderlicht archief  (afgeschermd voor leden)

 Terug naar de startpagina

Terug naar NFVS