Verenigingsorgaan "Het Noorderlicht"

Al in het oprichtingsjaar 1964 verscheen de eerste uitgave van het verenigingsorgaan: 

"Het Noorderlicht" . 

Een logisch gekozen naam: het tijdschrift beoogt kennis (licht) over te dragen middels het delen van informatie. Noorderlicht heeft natuurlijk ook betrekking op het natuurfenomeen in het Hoge Noorden. 

Een groot deel van de in de loop der jaren verschenen artikelen in deze kwartaaluitgave zijn geschreven door leden en bedoeld voor leden, maar ook voor de filatelist in het algemeen. 

Een groot aantal aspecten van de Scandinavische filatelie komt onder de aandacht. 

Lidmaatschap van onze vereniging volstaat om elk kwartaal alle nieuwtjes en allerlei achtergrondinformatie tot u te nemen. Ook het verenigingsnieuws komt uitgebreid aan bod alsmede nieuwe literatuur op filatelistisch / Scandinavisch gebied. 

Vragen? 

Voor alle redactionele vragen ten aanzien van "Het Noorderlicht" kunt u contact opnemen met de hoofdredacteur: 

Dhr. T. Steenbakkers

Voor alle vragen met betrekking tot de verspreiding van "Het Noorderlicht" kunt u contact opnemen met de secretaris:

Dhr. C. Hertel 

Voor inhoudelijke vragen ten aanzien van de artikelen en alle vragen met betrekking tot advertenties kunt u zich wenden tot de PR-Commissaris. 

Dhr. H. Burgman   

Ook kunt u rechtstreeks met de auteurs van het betreffende artikel in contact treden, Henk Burgman verzorgt een en ander graag. 

"Het Noorderlicht" door de jaren heen

Recent voorbeeld van "Het Noorderlicht"

 " Het Noorderlicht " nummer 218 (maart 2019)

Klik hier voor een voorbeeld exemplaar 

 (let op: groot bestand!)
Het Noorderlicht 
Nummer 218

Verschijningsdata 2024/2025

 Nummer

 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245

Periode

 • zomer
 • herfst
 • winter
 • voorjaar
 • zomer
 • herfst
 • winter

Redactieslot

 • 30 maart
 • 3 juli
 • 25 september
 • 28 december
 • 29 maart
 • 25 juni
 • 24 september

Verschijningsdatum

 • 26 mei '24
 • 22 augustus '24
 • 14 november '24
 • 23 februari '25
 • 25 mei '25
 • 14 augustus '25
 • 13 november '25

 Inhoudsopgave van "Het Noorderlicht".

Enkele leden van onze vereniging hebben een index gemaakt op de inhoudsopgave van alle tot nu toe verschenen artikelen in
"Het Noorderlicht". Deze index is via de website beschikbaar als PDF. Elk artikel heeft een eigen "Key", met deze sleutel kunt u
 indien gewenst een kopie of scan opvragen om de betreffende achtergrondinformatie te verkrijgen. 

Elk artikel in deze pdf heeft een nummer

Met dit nummer (de sleutel) of  "key" verwijst
 naar de uitgave en de inhoud van elk artikel.
  
Dit nummer kunt u gebruiken bij een scan
 aanvraag van het betreffende artikel. 

Het register kunt u vrij gebruiken om artikelen te
zoeken die uw belangstelling hebben.

Het register is bijgewerkt
tot en met
HNL 222
(maart 2020).

Kopie service

"Het Noorderlicht" is niet algemeen verkrijgbaar, het is voorbehouden aan de leden van onze vereniging. Toch willen wij de artikelen graag met u delen. Diverse leden stellen hun verzameling "Noorderlichten" beschikbaar ter inzage en onze PR-commissaris Henk Burgman verzorgt een kopie service. Met behulp van de sleutel (key) kunt u het gewenste artikel bij hem opvragen. Hij zal u er graag van voorzien uiteraard tegen vergoeding van kopie- en verzendkosten.

Noorderlicht archief


Link naar het: Noorderlicht archief  

Let op!

Dit deel van de website is afgeschermd.

 Terug naar de startpagina

Terug naar NFVS