Agenda filatelistische evenementen

2023/2024

Filatelistische evenementen lijst van Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen

N.B.: Deze lijsten vormen uiteraard een beknopt overzicht. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen wij u naar het Maandblad Filatelie. NFVS aanvaardt geen aansprakelijkheid t.a.v. juistheid van genoemde data, dan wel doorgang van het evenement.

Evenementen KNBF
160 Evenementen augustus 2023.pdf 160 Evenementen augustus 2023.pdf
Grootte : 539,207 Kb
Type : pdf

Terug naar NFVS 

Terug naar Start