Vraag en aanbod

Op deze vraag- en aanbodpagina kunnen leden van de vereniging aangeven dat zij materiaal in de aanbieding hebben of dat zij bepaald materiaal zoeken. Een e-mail voorzien van eventueel een foto of een scan van het materiaal naar een van de websitebeheerders volstaat om uw advertentie op de website te plaatsen. Vermeld a.u.b. naast uw aanbieding of  verzoek ook uw lidnummer en uw contactgegevens.  Indien een vraag of aanbod (na enige tijd) niet meer actueel is ook dan graag even bericht.

Stuur uw verzoek (gezocht) of aanbieding (aangeboden) naar de websitebeheerders

Gezocht:

Gezocht: ruilvrienden. 
Norway calls... I am looking for serious friends for exchanging cancelled stamps from the Be-Ne-Lux countries from the same from Norway. If you want to expand your Norwegian collection or start a new national collection, I want to contact you.

Regards, Emil Hansen

Gezocht: Hallo, mijn naam is Pieter Gommans en ik ben op zoek naar informatie over de perfins van Noorwegen en Zweden. Zoals wie de gebruiker was en waar was deze gevestigd en welke jaren werd de perforater gebruikt. De perfin katalogus van beide landen heb ik, maar deze is verre van volledig. Verder heb ik altijd interesse voor losse perfin zegels en postukken van deze twee landen. U kan de informatie sturen naar dhr. P. Gommans

Wanted:  Hi, my name is Pieter Gommans and I am looking for more information about the perfins of Norway and Sweden. Such as who the user was and where was it located and what years the perforator was used. I have the perfin catalog of both countries, but it is far from complete. Furthermore, I am always interested in loose perfin stamps and covers from these two countries. You can send the information to:  P. Gommans

Gezocht: artikelen, handboeken over de vervalsingen van postzegels etc. van Finland

U kunt contact opnemen met: dhr. K. Fase

Gezocht: materiaal, zegels, brieven etc. met betrekking tot de 1922 emissie van Fins-Karelië.

Reactie aan: C.Hertel  

Gezocht : Voor studie (naar drukverschillen en -variaties) exemplaren van de IJslandse frankeerzegels met afbeelding van Chr. IX. (Facit 63 t/m 75 + de opdrukken en de dienstzegels TJ 26 t/m 32 en de ORLOF opdruk) De zegels mogen PF/PL en GB (en zelfs op poststuk) zijn. Mocht u hiervan doubletten hebben die werkeloos in uw voorraadboek zitten stop ze s.v.p. in een zakje of op een stockkaartje en stuur ze mij toe.

De exemplaren die ik kan gebruiken wil ik in overleg overnemen en de rest komt weer retour. Verzendkosten worden uiteraard ook vergoed.

U kunt een email sturen naar: H. Burgman

Gezocht : zegels en brieven waarop de zegels ontwaard zijn met de zogenoemde "ESROM" type stempels.

Achtergrondinformatie en fotokopieën of scans zijn ook welkom.

U kunt een email sturen naar: H. Burgman

GezochtKøbenhavns poststempler : katalog over de københavnske poststempler / Jan Bendix. Skilling, 1996.
ISBN 87-87832-17-8Gebruikt of ongebruikt exemplaar.

U kunt een e-mail sturen naar W. Zuethoff
Gezocht: onderstaande Leeuwentype-zegels van Finland:

  • 0,40 mk, 622 type II T onvolledige arcering op de hiel, en type II S
  • 0,05 mk 575 type II 0 I roos met linksonder een streepje en U en O tegen elkaar, type II S 1 idem, maar U en O met tussenruimte
  • 0,10 mk type 560 II 2 onderbroken lijn van de poot op het zwaard
  • 0,50 mk 670 type II 3 HA 5 onderbroken lijn rond de bek
  • 0,20 mk 561 HA 8 I op de arm punt op de wapenelleboog
  • 0,15 mk 566 1239-09-1963 eivormige cirkel mat. ​​ 

U kunt een e-mail sturen naar C. Hertel

Gezocht:  Firma Perforaties van Denemarken (Perfins)

U kunt een e-mail sturen naar J.Dijs

Gezocht: Zweedse poststukken, verzonden naar het buitenland, met verhoogd port en voorzien van een "T" stempel.

Stuurt u een mail met uw aanbieding naar: J. Rijnbout

Gezocht: Zegels, Poststukken, Postwaardestukken, Propagandakaarten, Noodgeld, Literatuur etc. etc. met betrekking tot de volksstemming (Plebiscit) in Schleswig & Nordschleswig van 1920.

Facit nr. 1 t/m 28 en Tj. 1 t/m Tj. 14. Michel nr's: 1 t/m 28 en Dienstmarken 1 t/m 14.

Stuurt u een mail met uw aanbieding naar: H. Burgman.

Gezocht: Duidelijk leesbare IJslandse nummerstempels  Stuurt u een mail met uw aanbieding naar: H.F. Kuin-Hulshof 

Gezocht: Pakke-Portozegels van Groenland u kunt een e-mail sturen naar:  J. Kuin 

Ik zoek met name de zegels die aan een of meer zijden ongetand dan wel geherperforeerd zijn. Bijgaand het overzicht welke zegels wel en welke niet in de verzameling aanwezig zijn. 

Gezocht: Scandinavische postzegels met privé en/of commerciële advertenties op de achterzijde. U kunt een e-mail sturen naar H.P.Burgman

Gezocht: Scheepspost van, via of naar het Deense Koninkrijk 1850-heden. Ook memorabilia zoals prentbriefkaarten, timetables, posters en diverse curiosa. U kunt een e-mail sturen naar R. de la Fosse


Aangeboden:  


Ter overname aangeboden:

FACIT supplement-bladen
Zweden 2011, 2010, 2009, Norden 2008, 2007, 2006, 2005 (niet: 2004), 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 (Norden: Zweden, Noorwegen, Denemarken, Faroer, Groenland, IJsland, Finland, Aland)

SAFE supplement-bladen
Aland 1998 t/m 2004
Faroer 1998 t/m2004
IJsland 1998 t/m 2004

Hoge aanschafprijs

Info: Vincent Timmerman

Aangeboden: Sterstempels (ca. 3000 dubbel) Denemarken.
Wil ze graag ruilen voor manco's in mijn verzameling. 
Verzamel naast sterstempels ook plaatfouten en gestempelde zegels Denemarken.

U kunt een email sturen naar: J. Bos 

Terug naar de startpagina 

Terug naar NFVS