Verenigingsveiling 

 Terug naar: hoofdmenu

Back to: main menu

Tijdens de bijeenkomsten organiseert de vereniging een veiling. Op deze veiling kunnen   leden kavels kopen en verkopen.

Op de deze veilingpagina van de NFVS website kunt u achtereenvolgens vinden:

 • De actuele veilingcatalogus; 
 • De resultaten en na verkooplijst van de actuele veiling;
 • Literatuurveiling (link naar aparte pagina met literatuurkavels)
 • Informatie over: deelnemen / bieden / kopen / betalen;
 • Een biedbriefje;
 • Online uw biedingen versturen;
 • De verkoopvoorwaarden;
 • Hoe materiaal voor de veiling aan te brengen (inzenden);
 • De inzendvoorwaarden; 
 • het veilingreglement;
 • Archief veilingcatalogi; 
 • Opbrengstenlijsten.

Veilingcatalogus  196

Download hier de veilingcatalogus van veiling 196 voor de bijeenkomst van zaterdag 29 september 2018.
 in 4 bestandsformaten:

 • PDF
 • WORD.DOCX
 • EXCEL.XLS
 • EXCEL.XLSX

Correcties
Deze zijn cursief verwerkt in het Word-bestand en in de PDF maar NIET in beide Excelsheets!

·         Kavel 277 moet zijn : Nr. 11-GB, zegel gedecentreerd, onleesbaar Nr. stempel.

·         Kavel 383 moet zijn : Nr. L 12-GB, (Portzegel) goed zegel, goed gecentreerd, met Var. Missende parels links in rechter kroon. = AFA 11x.

·         Kavel 384 moet zijn : Nr. L 12-PL, (Portzegel) goed zegel, goed gecentreerd, met Var. Missende parels links in rechter kroon. = AFA 11x.

·         Kavel 454 moet zijn : Nr. 25-PL, mooi zegel. 

·         Kavel 455 moet zijn : Nr. 26-PL, mooi zegel 

·         Kavel 495 moet zijn : Pakke Porto Nr. P9-GB, net en fris zegel, goed gecentreerd met AVANE Nr. 12 stempel in zwart!!! 

·         Kavel 496 moet zijn : Pakke Porto Nr. P9-GB, net en fris zegel, goed gecentreerd met AVANE 13 stempel. + Variant "B" volgens T. Hjørne = witte stip tegen 1e K in Pakke.

·         Kavel 525 moet zijn : 3 gelopen rondzendboekjes IJsl/Grl/FØ, GB/PL. Restwaarde ± 230 €.

·         Kavel 532 : VERVALLEN!!!!!


pdf

Word .docx

Excel .xls (oud)

Excel .xlsx (nieuw)

Opbrengstlijst veiling 196

Naverkoop
Onverkochte kavels zijn die kavels die geen prijs in de opbrengstkolom hebben. Deze kavels zijn tot 7 oktober 2018 beschikbaar voor de inzetprijs (vermeerderd met veilingkosten) onder het motto: "eerst komt eerst maalt."

Hiervoor kunt u per mail contact opnemen met: de veilingmeester


Opbrengstlijst veiling 196e veiling gehouden op de bijeenkomst van 29 september 2018.
Opbrengstlijst$196.pdf Opbrengstlijst$196.pdf
Grootte : 707,662 Kb
Type : pdf

Literatuurveiling

N.B. De literatuur zal niet meer "standaard" mee worden genomen naar de zaal. Dit om de veilingmeester wat in transport van materiaal te ontlasten. Wel kunt u op verzoek een kavel laten meenemen. De kavels die onderdeel zijn van de veiling kunt u (alvast) inzien op de veilingliteratuurlijst en natuurlijk in de actuele veilingcatalogus.

Deze kavels zijn onderdeel van de veiling maar worden niet standaard meegenomen naar de zaal tenzij u daarom verzoekt.

Dit verzoek kunt u doen op de literatuurveilingpagina.


Link naar de:  literatuurveilingpagina

 

Volgt na de veiling

Zoeken in de catalogus

UITLEG:  Hoe te zoeken in de PDF van de veilingcatalogus?   →

Deelnemen / Bieden / Kopen / Betalen

Deelname aan de verenigingsveiling (zowel als inzender of  bieder/koper) is voorbehouden aan de leden van de NFVS. Incidenteel worden nalatenschappen van leden via deze weg verkocht en treedt de vereniging dus zelf op als inzender op haar veiling. 

Er kan zowel schriftelijk (vooraf) als in de zaal op de kavels worden geboden. Zorgt u er wel voor dat, wanneer u schriftelijk wilt bieden, de biedingen op tijd bij de veilingmeester zijn! De is de veilingcatalogus in te zien op de website, te downloaden en te printen.

Kavels die op de bijeenkomst door zaalkopers worden gekocht kunnen ter plekke worden afgerekend en meegenomen. Kavels die worden gekocht door schriftelijke bieders worden door de veilingmeester na de veiling en betaling naar de kopers verzonden. 

Biedbriefje / Bieden / Kopen op de veiling  

Indien u verhinderd bent de verenigingsbijeenkomst bij te wonen, kan de veilingmeester toch voor u bieden indien u hem tijdig het biedbriefje doet toekomen. 

Het is  daarnaast mogelijk om zowel via het biedbriefje als via zaalbiedingen aan de veiling deel te nemen. Zorgt u er wel voor dat een en ander duidelijk is ingevuld om misverstanden te voorkomen. 

Uw biedingen zijn rechtsgeldige overeenkomsten. Leest u daarom ook de bijbehorende verkoopvoorwaarden en het veilingreglement. U kunt deze informatie allemaal vinden op deze pagina. 

biedbriefje.pdf biedbriefje.pdf
Grootte : 129,514 Kb
Type : pdf

Zorg er voor dat uw biedingen de veilingmeester  tijdig bereiken

Controleer uw bieding goed!
U kunt uw biedingen per post verzenden 

U kunt uw biedingen ook met onderstaand
online-bied
formulier verzenden

U kunt uw biedingen ook per reguliere
 e-mail  verzenden.

Online biedformulier voor de actuele veiling

N.B.: Wanneer u op meer kavels wil bieden kunt u het formulier meerdere malen verzenden. Biedingen doet u onder de verkoopvoorwaarden zoals hier onder aangegeven. Om mee te kunnen bieden op de veilingen dient u lid te zijn van NFVSkandinavie.

Verkoopvoorwaarden 

In de verkoopvoorwaarden staan de veilingregels voor bieders/kopers. Naast de behandeling van uw bod, wordt het doen van een bieding, de biedstappen, de veilingkosten en de afhandeling bij toewijzing beschreven.

De verkoopvoorwaarden kunt u hiernaast downloaden. 

verkoopvoorwaarden.pdf verkoopvoorwaarden.pdf
Grootte : 152,959 Kb
Type : pdf

Inzenden 

De veilingmeester verzorgt de voorbereiding voor deze veiling. Materiaal kan in overleg met hem worden aangebracht. Overhandiging van materiaal op de verenigingsbijeenkomsten is gebruikelijk. Voor andere wijze van aflevering van materiaal kunt u direct contact opnemen met de veilingmeester. 

Neem contact op met de veilingmeester Dhr. H. P. Burgman

Inzendvoorwaarden

In de inzendvoorwaarden staan de veilingregels voor inzenders/verkopers, Naast  de behandeling van uw inzending, staat de wijze van beschrijving, eventuele heropname en eventuele retourzending van kavels die u aanbrengt voor de veiling beschreven.

De inzendvoorwaarden kunt u hiernaast downloaden.

inzendvoorwaarden.pdf inzendvoorwaarden.pdf
Grootte : 79,607 Kb
Type : pdf

Veilingreglement 

Een gedeelte van de statuten en reglementen van de NFVS heeft betrekking op de wijze waarop veilingen binnen de vereniging worden georganiseerd. 

Een uittreksel van het veilingreglement kunt u hiernaast downloaden. 

 

veilingreglement.pdf veilingreglement.pdf
Grootte : 1859,471 Kb
Type : pdf

Archief oudere veilingcatalogi

Hieronder kunt de veilingcatalogi en opbrengstlijsten vinden uit het recente verleden in PDF en Excel bestandsvorm.

Veilingcatalogus van: 2 juni 2018

Veiling_195.pdf Veiling_195.pdf
Grootte : 694,932 Kb
Type : pdf
PDF

195.xlsx 195.xlsx
Grootte : 49,559 Kb
Type : xlsx
EXCEL

Opbrengstlijst van: 2 juni 2018

Veilingcatalogus van: 3 maart 2018

veilingcatalogus_194.pdf veilingcatalogus_194.pdf
Grootte : 974,156 Kb
Type : pdf
PDF

194.xlsx 194.xlsx
Grootte : 72,044 Kb
Type : xlsx
EXCEL

Opbrengstlijst van: 3 maart 2018

Veilingcatalogus van: 9 december 2017

Veiling-193.pdf Veiling-193.pdf
Grootte : 1171,089 Kb
Type : pdf
PDF

Veiling_193.xlsx Veiling_193.xlsx
Grootte : 66,898 Kb
Type : xlsx
EXCEL

Opbrengstlijst van: 9 december 2017

Veilingcatalogus van: 23 september 2017

Veiling_192.pdf Veiling_192.pdf
Grootte : 951,597 Kb
Type : pdf
PDF

Veiling_192.xlsx Veiling_192.xlsx
Grootte : 62,385 Kb
Type : xlsx
EXCEL

Opbrengstlijst van: 23 september 2017

Veilingcatalogus van: 3 juni 2017

Veiling_191.pdf Veiling_191.pdf
Grootte : 1041,176 Kb
Type : pdf
PDF

Veiling 191.xlsx Veiling 191.xlsx
Grootte : 60,631 Kb
Type : xlsx
EXCEL

Opbrengstlijst van: 3 juni 2017

Veilingcatalogus van: 4 maart 2017


veiling190.pdf veiling190.pdf
Grootte : 889,702 Kb
Type : pdf

PDF

veiling190.xlsx veiling190.xlsx
Grootte : 44,099 Kb
Type : xlsx

EXCEL

Opbrengstlijst van: 4 maart 2017

Veilingcatalogus van: 3 december 2016

Veiling_189.pdf Veiling_189.pdf
Grootte : 782,639 Kb
Type : pdf

PDF

veiling_189.xls veiling_189.xls
Grootte : 110,5 Kb
Type : xls

EXCEL

Opbrengstlijst van: 3 december 2016

Veilingcatalogus van: 17 september 2016

veiling_188.pdf veiling_188.pdf
Grootte : 1150,869 Kb
Type : pdf

PDF

Veiling_188.xls Veiling_188.xls
Grootte : 122 Kb
Type : xls

EXCEL

Opbrengstlijst van: 17 september 2016

Veilingcatalogus van: 4 juni 2016

Veiling_187.pdf Veiling_187.pdf
Grootte : 900,391 Kb
Type : pdf

PDF

Veiling_187.xls Veiling_187.xls
Grootte : 135 Kb
Type : xls

EXCEL

Opbrengstlijst van: 4 juni 2016

Veilingcatalogus van: 5 maart 2016 

Veiling_186.pdf Veiling_186.pdf
Grootte : 1024,915 Kb
Type : pdf

PDF 

Veiling_186.xls Veiling_186.xls
Grootte : 131 Kb
Type : xls

EXCEL 

Opbrengstlijst van: 5 maart 2016 

Veilingcatalogus van: 12 december 2015 

Veiling_185.pdf Veiling_185.pdf
Grootte : 1260,766 Kb
Type : pdf

PDF

Veiling_185.xls Veiling_185.xls
Grootte : 115,5 Kb
Type : xls

EXCEL 

Opbrengstlijst van: 12 december 2015 

Veilingcatalogus van: 19 september 2015 

Veiling_184.pdf Veiling_184.pdf
Grootte : 972,028 Kb
Type : pdf

PDF 

Veiling_184.xls Veiling_184.xls
Grootte : 116 Kb
Type : xls

EXCEL 

 Opbrengstlijst van: 19 september 2015

 Veilingcatalogus van: 6 juni 2015

Veiling_183.pdf Veiling_183.pdf
Grootte : 940,568 Kb
Type : pdf

 PDF

Veiling_183.xlsx Veiling_183.xlsx
Grootte : 52,589 Kb
Type : xlsx

 EXCEL

Veilingcatalogus van: 7 maart 2015

Veiling182.pdf Veiling182.pdf
Grootte : 933,091 Kb
Type : pdf

PDF

veiling182.xlsx veiling182.xlsx
Grootte : 54,546 Kb
Type : xlsx

EXCEL

 Veilingcatalogus van: 13 december 2014

Veiling181.pdf Veiling181.pdf
Grootte : 885,429 Kb
Type : pdf

PDF

veiling181.xlsx veiling181.xlsx
Grootte : 46,679 Kb
Type : xlsx

 EXCEL

Veilingcatalogus van: 20 september 2014.

Veiling 180.pdf Veiling 180.pdf
Grootte : 1055,871 Kb
Type : pdf

PDF

veiling180.xlsx veiling180.xlsx
Grootte : 51,112 Kb
Type : xlsx

EXCEL

 Veilingcatalogus van: 14 juni 2014

Veiling179.pdf Veiling179.pdf
Grootte : 841,731 Kb
Type : pdf

PDF

veiling179.xlsx veiling179.xlsx
Grootte : 46,347 Kb
Type : xlsx

EXCEL

 Veilingcatalogus van: 15 maart 2014

veiling178.pdf veiling178.pdf
Grootte : 684,215 Kb
Type : pdf

PDF

veiling178.xlsx veiling178.xlsx
Grootte : 42,961 Kb
Type : xlsx

EXCEL

Veilingcatalogus  van:  7 december 2013 

Veiling 177.pdf Veiling 177.pdf
Grootte : 821,712 Kb
Type : pdf

 PDF

Terug naar de startpagina 

Terug naar NFVS