Nieuws

Op deze pagina kunt u de laatste nieuwtjes en wijzigingen van de website van de NFVS terugvinden.  Voor plaatsing van nieuws in deze rubriek kunt u contact opnemen met de websitebeheerder. N.B. Alle op te nemen nieuwsitems zullen voor plaatsing eerst goedkeuring van het bestuur van de vereniging dienen te krijgen.

Terug naar hoofdmenu 

Back to main menu 

16 januari 2019

Nieuwsbrief KNBF
Op de pagina van de secretaris kunt u de nieuwsbrief  van de KNBF van de maand januari 2019 lezen.

Evenementen KNBF
De evenementenlijst van januari 2019 van de KNBF kunt u hier vinden.

16 december 2018

Inning contributie 2019
De contributie voor verenigingsjaar 2019 moet weer worden voldaan. Een schrijven van het bestuur over de contributie-inning 2019 leest u hier.

Nieuwsbrief
Op de pagina van de PR-commissaris kunt u zijn laatste nieuwsbrief lezen. Onderwerpen: oproep kandidaten secretariaat,  naverkoop veiling 197.

14 december 2018

Nieuwsbrief KNBF
Op de pagina van de secretaris kunt u de nieuwsbrief  van de KNBF van de maand december 2018 lezen.

Evenementen KNBF
De evenementenlijst van december 2018 van de KNBF kunt u hier vinden.

10 december 2018

Inning contributie 2019
De contributie voor verenigingsjaar 2019 moet weer worden voldaan. Een schrijven van het bestuur over de contributie-inning 2019 leest u hier.

Nieuwsbrief
Op de pagina van de PR-commissaris kunt u zijn laatste nieuwsbrief lezen. Onderwerpen: naverkoop veiling 197, Eindejaarsbeurs 2018, Bijeenkomsten 2019, Contributie 2019.

8 december 2018

Resultaten veiling 197
Op de veilingpagina kunt u de opbrengstlijst van veiling 197 terugvinden gehouden op de bijeenkomst van 8 december.

Na-verkoop veiling 197
Voor mensen die niet in de gelegenheid zijn geweest de bijeenkomst en veiling te bezoeken of voor spijtoptanten, bestaat nog tot zondag 23 december de mogelijkheid om een of meer kavels in de na-verkoop te verwerven. Neemt u hiervoor contact op met de veilingmeester. Het snelst gaat dat per e-mail
Let op, eerst komt eerst maalt.

Nieuwsbrief
Op de pagina van de PR-commissaris kunt u zijn laatste nieuwsbrief aangaande het rondzendverkeer lezen.

2 december 2018

Nieuwsbrief
Op de pagina van de PR-commissaris kunt u zijn laatste nieuwsbrief lezen.

Uitgifteprogramma IJslandse zegels
De IJslandse Post heeft het uitgifteprogramma voor 2019 bekend gemaakt. Klik hier.

19 november 2018

Nieuwsbrief
Op de pagina van de PR-commissaris kunt u zijn laatste nieuwsbrief lezen.

Boekbesprekingen
Op de pagina 'Boekbesprekingen' zijn nieuwe boekbesprekingen gepubliceerd van Scandinavië algemeen, Aland, Finland en IJsland.

17 november 2018

Veilingcatalogus 197
Op de veilingpagina is de veilingcatalogus beschikbaar voor de veiling 197 die op de bijeenkomst van 8 december zal worden gehouden. Er zit vast iets voor u bij. Wederom zijn er achter in de PDF en het Word bestand enige foto's van kavels uit de veiling opgenomen.

LET OP:  Literatuurkavels worden alleen op verzoek meegenomen naar de bijeenkomst. Aanvragen bij de veilingmeester.
30 oktober 2018

Zweedse Filmdatabase
Onze PR-commissaris Henk Burgman attendeert ons op de Zweedse Filmdatabase (in de Zweedse taal) van het Svenska Filminstitutet . In deze database is allerlei informatie terug te vinden over Zweedse films/documentaires.

30 september 2018

TV-uitzending over filatelie
Op donderdag 4 oktober rond 18.15 zendt het tv-programma 'Een vandaag' een item uit over de Nederlandse filatelie.
Meer informatie vindt u in de nieuwsbrief van de KNBF.

Naverkoop veiling 196
Op de pagina van de veilingmeester kunt u de resultaten van de veiling 196, die is gehouden bij de bijeenkomst van 29 september, terugvinden. Per heden start de naverkoop die stopt op zondag 7 oktober 2018. Kijk snel of er nog iets van uw gading in het aanbod aanwezig is. Eerst komt eerst maalt.

Update: vandaag 6 oktober zijn de laatste na verkopen in de opbrengstlijst bijgeplaatst.

14 september 2018

Nieuwsbrief KNBF
Op de pagina van de secretaris kunt u de nieuwsbrief  van de KNBF van de maand september 2018 lezen.

Evenementen KNBF
De evenementenlijst van september 2018 van de KNBF kunt u hier vinden.

12 september 2018

Nieuwsbrief

Op de pagina van de PR-commissaris kunt u zijn laatste nieuwsbrief lezen.

Nieuwe veilingcatalogus 196
Op de veilingpagina is de veilingcatalogus beschikbaar voor de veiling 196 die op de bijeenkomst van 29 september zal worden gehouden. Ruim 700 kavels,  er zit vast iets voor u bij.Als nieuwtje zijn er achter in de PDF en het Wordbestand enige foto's van kavels uit de veiling opgenomen.

Correcties op de tekst zijn verwerkt in het Word-bestand en in de PDF maar niet in de Excel-bestanden. Een lijst met correcties kunt ook op de veilingpagina  vinden.

20 augustus 2018

Nieuwsbrief KNBF
Op de pagina van de secretaris kunt u de nieuwsbrief  van de KNBF van de maand augustus 2018 lezen.

Evenementen KNBF
De evenementenlijst van augustus 2018 van de KNBF kunt u hier vinden.

25 juli 2018

Links Faroer
Hieronder  treft u twee Engelstalige links aan over Faroer.
1. Het behoud van de eigen taal:

http://www.bbc.com/travel/gallery/20180710-the-faroe-islands-500-year-old-fight-to-save-its-language
2. De postbezorging op de Faroer-eilanden:

https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/faroe_islands_postal_service

Nieuwsbrief KNBF
Op de pagina van de secretaris kunt u de nieuwsbrief  van de KNBF van de maand juli 2018 lezen.

Evenementen KNBF
De evenementenlijst van juli 2018 van de KNBF kunt u hier vinden.

4 juli 2018

Op de pagina van de PR-commissaris kunt u zijn laatste nieuwsbrief lezen.
3 juli 2018

Facit 2019

Hier leest u het laatste nieuws met betrekking tot de uitgave van Facit Norden 2019 en Facit Special Classic 2019 . Deze komt met de Stockholmia in mei 2019 op de markt!.

Ook de bestelprocedure is nogmaals ingesloten.

Denkt U er aan catalogi voor 15 augustus te bestellen!


13 juni 2018

Nieuwsbrief PR-commissaris
Op de pagina van de PR-commissaris kunt u zijn laatste nieuwsbrief lezen.

Opbrengstlijst veiling 195  / naverkoop.
Op de veilingpagina vindt u de opbrengstlijst van veiling 195 (van 2 juni 2018). Onverkochte kavels kunt u t/m zondag 24 juni "nabestellen" voor inzetprijs en gebruikelijke kosten.  Stuur uw e-mail naar de velingmeester.

29 mei 2018

Mutaties veilinglijst
Op de veilingpagina vindt u enkele mutaties op de veilinglijst voor veiling 195 van 2 juni a.s. 


26 mei 2018

Facit 2019 bestellen
Bij PR-commissaris Henk Burgman kunt u diverse uitgaven van Facit 2019 bestellen. Klik hier voor het overzicht van de aangeboden titels en de bestelprocedure.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op de pagina Verenigingsverslagen vindt u onder de kop 'Statuten en reglementen' de conceptversie van de Privacy verklaring van NFVS inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

Nieuwsbrief PR-commissaris
Op de pagina van de PR-commissaris kunt u zijn laatste nieuwsbrief lezen.

17 mei 2018

Veiling 195 * * ONLINE * *
De veilingcatalogus van veiling 195, die op de bijeenkomst van 2 juni 2018 wordt gehouden, met  615 kavels is online beschikbaar op de veilingpagina in 4 bestandsformaten.

 • PDF
 • Word
 • Excel.xls
 • Excel.xlsx
Deze keer zijn er GEEN kavels literatuur opgenomen. Omdat de veilingmeester afwezig zal zijn (Nordia 2018) is het belangrijk dat u schriftelijke biedingen voor deze veiling  uiterlijk 26 mei aan hem doorgeeft.

Nieuwsbrief KNBF
Op de pagina van de secretaris kunt u de nieuwsbrief  van de KNBF van de maand mei 2018 lezen.

Evenementen KNBF
De evenementenlijst van mei 2018 van de KNBF kunt u hier vinden.

14 mei 2018

Nieuwsbrief PR-commissaris
De PR-commissaris attendeert u in zijn nieuwsbrief  op een geheel herziene uitgave van "Iceland Postal Rates 1870-2009" 
van de hand van Brian Flack en op de mogelijkheden dit boek aan te schaffen.


1 mei 2018

Verslag GALV 3 maart 2018
Het verslag van de Gewone Algemene Ledenvergadering, welke werd gehouden op 3 maart jl., kunt u hier inzien.
23 maart 2018

Collectie Postmuseum (COMM) naar het Nationaal Archief
De collectie postwaarden van COMM (voormalig Museum voor Communicatie / Postmuseum) is i.v.m. met herstructurering ondergebracht in het Nationaal Archief. Hierover kunt u meer lezen in bijgaande PDF.

Nieuwsbrief PR-commissaris
Op de pagina van de PR-commissaris kunt u zijn laatste nieuwsbrief lezen. Onderwerpen: naverkoop veiling 194, mededeling aangaande het rondzendverkeer. De naverkoop van onverkochte veilingkavels uit veiling 194  sluit op 18 maart 2018.

Leuke links
Bijgaand de nieuwe link naar het Deens postmuseum

en een link naar alle Deense zegels in een grappige presentatie via videosite Youtube.  Alle uitgaven trekken in een flits aan u voorbij. Tenslotte een zeer leerzame site m.b.t. alle IJslandse boekjes. Een gespecialiseerde website hierover kunt u hier vinden.
4 maart 2018

Veiling 194
De resultaten van veiling 194 kunt u op de veilingpagina vinden.  Een zeer geanimeerde bijeenkomst op 3 maart j.l. met een mooie veiling. Maar een aantal kavels zoekt nog een nieuwe eigenaar!

Tot 18 maart 2018 kunt u bij de veilingmeester nog onverkochte kavels "nabestellen". Stuurt u dan een e-mailbericht naar de veilingmeester.  Verkoopprijs is de inzet aangegeven bij het kavel.

Opbrengstlijst
De over gebleven kavels hebben in de opbrengstlijst geen opbrengstvermelding. Deze lijst kunt u hier vinden.
De veilingmeester mailt u op het bekende adres.

27 februari 2018

Boekbesprekingen Noorwegen
Van de hand van Ton Steenbakkers zijn hier 2 nieuwe boekbesprekingen van Noorwegen beschikbaar: Filatelistisk Årbok 2017 en Norgeskatalogen 2018.

Nieuwsbrief PR-commissaris

Op de pagina van de PR-commissaris kunt u zijn laatste nieuwsbrief lezen.

Veiling bijeenkomst 3 maart
Aanvullingen/correcties op de veilinglijst kunt u hier vinden. Deze wijzigingen zijn reeds opgenomen in de actuele PDF maar niet in de Excel- en Word bestanden. Neem ook even een kijkje in de  afdeling literatuur. Deze is voorzien van nieuwe titels en afbeeldingen. Indien u belangstelling heeft, denk er dan aan de veilingmeester te vragen deze documenten mee te nemen naar de bijeenkomst.
22 februari 2018

GALV 3 maart
Op de bijeenkomst van 3 maart a.s. wordt de jaarlijkse GALV gehouden. De agenda voor deze vergadering vindt u hier of in het Noorderlicht nr. 213 van december 2017. Voor de behandeling van agendapunt 3 kunt u het jaarverslag over 2017 terugvinden op de pagina verenigingsverslagen.

Nieuwsbrief PR-commissaris

Op de pagina van de PR-commissaris kunt u zijn laatste nieuwsbrief lezen.

Veiling bijeenkomst 3 maart
Enkele aanvullingen/correcties op de veilinglijst kunt u hier vinden. De afdeling literatuur is voorzien van nieuwe titels en afbeeldingen.
18 februari 2018

Veiling 194 * * ONLINE * *
De veilingcatalogus van veiling 194, die op de bijeenkomst van 3 maart 2018 wordt gehouden, met 876 kavels is online beschikbaar op de veilingpagina in 4 bestandsformaten:
 • PDF
 • Word
 • Excel.xls
 • Excel.xlsx
Denkt u er aan, dat wanneer kavels in de afdeling literatuur in de veiling uw belangstelling hebben, de veilingmeester te vragen deze voor u mee te nemen!
De literatuurveiling bevat nieuwe en veel in prijs verlaagde kavels. Neemt u een kijkje!

Verzamelingen van leden
Ons lid dhr. H. Fiolet heeft zijn tentoongestelde verzameling "The Finnish mourning stamp" op Exponet  voorzien van updates. De link naar deze tentoonstelling vindt u hier.

Nieuwsbrief KNBF
Op de pagina van de secretaris kunt u de nieuwsbrief  van de KNBF van de maand februari 2018 lezen.

Evenementen KNBF
De evenementenlijst van februari 2018 van de KNBF kunt u hier vinden.

5 februari 2018

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag over 2017 is beschikbaar op de pagina Verenigingsverslagen. Tijdens de GALV op de bijeenkomst van 3 maart 2018 zal dit verslag worden besproken. Financiële stukken zijn niet online in te zien. Deze worden in de zaal beschikbaar gesteld of kunt u opvragen bij de penningmeester.

15 januari 2018


Nieuwsbrief KNBF
Op de pagina van de secretaris kunt u de nieuwsbrief  van de KNBF van de maand januari 2018 lezen.

Evenementen KNBF
De evenementenlijst van januari 2018 van de KNBF kunt u hier vinden.


18 december 2017

Boekbesprekingen
Bij de pagina's met boekbesprekingen van Finland en Algemeen kunt u nieuwe boekbesprekingen vinden.

Nieuwsbrief PR-commissaris
Op de pagina van de PR-commissaris kunt u zijn laatste nieuwsbrief lezen.

Nieuwsbrief KNBF
Op de pagina van de secretaris kunt u de nieuwsbrief  van de KNBF van de maand december 2017 lezen.

Evenementen KNBF
De evenementenlijst van december 2017 van de KNBF kunt u hier vinden.

Wij wensen u fijne feestdagen en een goed 2018!


10 december 2017

Opbrengstlijst + naverkoop veiling 193

Op de Veilingpagina kunt u de opbrengstlijst van veiling 193 terugvinden. Onverkochte kavels zijn nog beschikbaar tegen inzetprijs + veilingkosten (m.u.v. kavel 1 t/m 124 die zijn ZONDER veilingkosten te koop).

Kijk snel of er nog iets bruikbaars voor u bij zit. Onverkochte kavels zijn beschikbaar tot 24 december 2017.

Correcties veilinglijst
Op de Veilingpagina zijn nog enkele correcties op de veilinglijst voor 9 december a.s. toegevoegd.

30 november 2017


Nieuwsbrief PR-commissaris
Op de pagina van de PR-commissaris kunt u zijn laatste nieuwsbrief lezen.


26 november 2017

Bijeenkomst en veiling van 9 december 2017
Op de veilingpagina kunt u de veilingcatalogus voor de veiling die op 9 december a.s. zal worden gehouden inzien, wederom in vier verschillende bestandsformaten:

 •  PDF
 •  WORD
 •  EXCEL 1997
 •  EXCEL 2010

Een mooie veiling van 800 kavels!  Denkt u eraan dat de literatuurkavels alleen op verzoek worden meegenomen?
Naast de veilingcatalogus kunt u ook een indruk van de aangeboden literatuur krijgen op de speciaal daarvoor
gemaakte: veiling-literatuur-pagina neemt u een kijkje!

Wij hopen u allen te ontmoeten op de bijeenkomst op
9 december in Amersfoort. Als het goed is, heeft u de
nieuwste uitgave van het Noorderlicht reeds in huis.

15 november 2017

Nieuwsbrief KNBF
Op de pagina van de secretaris kunt u de nieuwsbrief  van de KNBF van de maand november 2017 lezen.

Evenementen KNBF
De evenementenlijst van november 2017 van de KNBF kunt u hier vinden.

19 oktober 2017

Boekbesprekingen Facit Norden en Facit Classic
Henk van Meeningen heeft voor u boekbesprekingen gemaakt van de net verschenen Facit Norden en de Facit Classic 2018.
Beide boekbesprekingen kunt u vinden onder de afdeling
Boekbesprekingen Skandinavië algemeen.

Postex 2017
Hier kunt u de laatste nieuwsbrief van de organisatie van Postex lezen (De Postex is op 20-21-22 oktober in de America Hal in Apeldoorn). De vereniging is met een stand aanwezig en verwelkomt u daar natuurlijk graag.

Nieuwsbrief KNBF
Op de pagina van de secretaris kunt u de nieuwsbrief  van de KNBF van de maand oktober 2017 lezen.

Evenementen KNBF
De evenementenlijst van oktober 2017 van de KNBF kunt u hier vinden.

10 oktober 2017

Nieuwsbrief PR-commissaris
Op de pagina van de PR-secretaris kunt u de nieuwsbrief van 9 oktober 2017 lezen.

3 oktober 2017

Nieuwsbrief PR-commissaris
Op de pagina van de PR-secretaris kunt u de nieuwsbrief van 2 oktober 2017 lezen. Deze bevat informatie over naverkopen van veiling 192, POSTEX 2017 en NORDIA 2017.

26 september 2017

Veiling 192 + naverkoop
De opbrengstlijst van veiling 192 is beschikbaar. Niet-verkochte kavels kunt u t/m maandag 9 oktober alsnog tegen inzetprijs en de gebruikelijke kosten bestellen bij Henk Burgman.


Boekbespreking
Ons lid dhr. H. van Meeningen heeft van de nieuw verschenen Facit Sverige 2017 een beschrijving gemaakt. E.e.a. is te lezen bij de boekbesprekingen van Zweden.

22 september 2017


Nieuwe boekbesprekingen
Op de boekenpagina's Scandinavië Algemeen (Facit Nordeuropa 2017/2018) en Zweden (Postryttaren 2017) kunt u de nieuwste boekbesprekingen lezen. Beide besprekingen zijn van de hand van Henk Burgman. 

NORDIA 2017
Het 2e informatiebulletin, uitgegeven door de organisatie van NORDIA 2017, kunt u hier lezen (Engels).

20 september 2017

Nieuwsbrief PR-commissaris
Op de pagina van de PR-secretaris kunt u de nieuwsbrief van 20 september 2017 lezen. Deze bevat informatie over de aanpassing van het webadres, correcties op de veilinglijst, bijeenkomst 23 sept. a.s. en de nieuwe Norgekatalog.

Correcties veilingcatalogus
Enige correcties op de veilingcatalogus voor veiling 192 (23 sept. a.s.) kunt u vinden op de veilingpagina. 

3 september 2017

Bijeenkomst en veiling 192
Op 23 september is de volgende bijeenkomst in de Bron in Amersfoort. Tijdens die bijeenkomst zal veiling 192 plaats gaan vinden. De catalogus voor die veiling kunt u in 4 verschillende bestandsformaten op de veilingpagina terugvinden.

 • PDF
 • Word
 • Excel (1997)
 • Excel (2010)
Een mooie veiling met ruim 650 kavels er zit vast wel iets voor u bij. Kijk snel op de veilingpagina. De veilingmeester is op zoek naar materiaal voor de volgende veilingen, kunt u hem helpen? 
Neemt u dan contact op met
Henk Burgman.


Literatuur
De kavels literatuur worden niet standaard meegenomen naar de veilingzaal. Wel kunt u voor specifieke kavels waar u belangstelling voor heeft een verzoek tot meenemen van dat kavel bij de veilingmeester indienen. Een overzicht van de te veilen literatuur met afbeelding en beschrijving kunt u op Deze pagina vinden. Veel kavels hebben een lagere inzet gekregen, kijk snel of er iets van uw gading in deze veiling is opgenomen.

Catalogi bestellen

Op de pagina van de PR-secretaris kunt u de nieuwsbrief  van 23 augustus 2017 lezen. Graag nog even uw aandacht voor nieuw te verschijnen catalogi, deze kunt u bij de PR-secretaris bestellen!

24 augustus 2017

Nieuwsbrief PR-commissaris
Op de 
pagina van de PR-secretaris kunt u de nieuwsbrief  van 23 augustus 2017 lezen. Deze bevat informatie over de Multilaterale 2017 in 's-Hertogenbosch en nieuw te verschijnen catalogi.
16 augustus 2017

Nieuwsbrief KNBF
Op de pagina van de secretaris kunt u de nieuwsbrief  van de KNBF van de maand augustus 2017 lezen.

Evenementen KNBF
De evenementenlijst van augustus 2017 van de KNBF kunt u hier vinden.

18 juli 2017

Nieuwsbrief KNBF
Op de pagina van de secretaris kunt u de nieuwsbrief  van de KNBF van de maand juli 2017 lezen.

Evenementen KNBF
De evenementenlijst van juli 2017 van de KNBF kunt u hier vinden

18 juni 2017

Nieuwsbrief NFVS
Op de 
pagina van de PR-secretaris kunt u de nieuwsbrief  van 18 juni 2017 lezen

Nieuwsbrief KNBF
Op de pagina van de secretaris kunt u de nieuwsbrief  van de KNBF van de maand juni 2017 lezen.

Evenementen KNBF
De evenementenlijst van juni 2017 van de KNBF kunt u hier vinden

6 juni 2017

Nieuwsbrief PR-commissaris

De laatste nieuwsbrief van de PR-commissaris van onze vereniging kunt u terug vinden op de pagina 'Nieuwsbrieven'.

Veiling 191

Op de veilingpagina vindt u de opbrengstlijst. Tot 20 juni 2017 bestaat de mogelijkheid om onverkochte kavels van deze veiling alsnog bij Henk Burgman te bestellen tegen inzetprijs + kosten. Wellicht zit er nog iets van uw gading bij!

Directe link naar de veilingpagina.

28 mei 2017


Correcties veiling 191

Enige correcties op de veiling kunt u vinden op de veilingpagina alsmede een toegevoegd kavel.

Nieuwsbrief PR-commissaris

De nieuwsbrief kunt u terugvinden op de nieuwsbrieven-pagina en uiteraard in uw mailbox. Krijgt u de nieuwsbrief van onze vereniging nog niet? Meldt u dan aan en blijf op de hoogte van al het nieuws van onze vereniging.

Vergrijzing in de Filatelie

Bijgaand een link naar een artikel in het NRC  (26 mei 2017) over de vergrijzing die hard toeslaat in onze hobby.

Cursus Filatelie

De Helderse postzegelhandelaar Cees van der Wel heeft een leuke en toegankelijke cursus Filatelie gemaakt in de vorm van filmpjes en (tot nu toe) in 20 delen online geplaatst op You-tube.
Een leuke en interactieve manier om de filatelie te ontdekken.  Hieronder treft u de links naar de diverse delen van de cursus.

16 mei 2017


Nieuwsbrief KNBF

Op de pagina van de secretaris kunt u de nieuwsbrief  van de KNBF van de maand mei 2017 lezen.

Evenementen KNBF
De evenementenlijst van mei 2017 van de KNBF kunt u hier vinden

12 mei 2017

Veiling 191
Op de veilingpagina kunt u de veilingcatalogus voor de bijeenkomst van 3 juni 2017 downloaden. Zoals gebruikelijk 
ook deze keer weer in 4 verschillende bestandsformaten:

 • PDF
 • Word
 • Excel (1997)
 • Excel (2010)

Een mooie veiling met ruim 600 kavels er zit vast wel iets voor u bij. Kijk snel op de veilingpagina.

Nieuwsbrief PR-commissaris
Op de pagina Nieuwsbrieven van de PR-commissaris kunt u de laatste nieuwsbrief van Henk Burgman lezen.

1 mei 2017

Verslag GALV 4 maart 2017

Op de pagina Verenigingsverslagen kunt u het verslag van de GALV lezen, welke op 4 maart 2017 tijdens de bijeenkomst in Amersfoort heeft plaats gevonden.

17 april 2017

Nieuwe boekbesprekingen

Op de boekbesprekingenpagina's van IJsland (over nummerstempels), Groenland (burgerluchtvaart op Groenlandse postzegels) en de Färöer (post uit een gestrand schip) kunt u de nieuwste boekbesprekingen lezen. Alle besprekingen zijn van de hand van Henk Burgman. 

Nieuwsbrief KNBF

Op de pagina van de secretaris kunt u de nieuwsbrief  van de KNBF van de maand april 2017 lezen.

Evenementen KNBF
De evenementenlijst van april 2017 van de KNBF kunt u hier vinden.

15 maart 2017

Links
Op de pagina Links (kopje Verzamelaars/Verzamelgebieden) zijn 2 nieuwe verwijzingen naar informatieve sites opgenomen: Czeslaw Slania en thematisch verzamelen. Beide in het Engels.

Nieuwsbrief KNBF
Op de pagina van de secretaris kunt u de nieuwsbrief  van de KNBF van de maand maart 2017 lezen.

Evenementen KNBF
De evenementenlijst van maart 2017 van de KNBF kunt u hier vinden.

10 maart 2017

Supplement Jule-maerke AFA 2017

Voor de AFA Julemaerke 2017 is een aanvulling verschenen. Deze aanvulling kunt u hier downloaden. (PDF)

Nieuwsbrief
Op de nieuwsbrievenpagina is de laatste nieuwsbrief van Henk Burgman (PR-commissaris) te lezen.

Veiling 190
Op de veilingpagina treft u de opbrengstenlijst. Tot 19 maart 2017 bestaat de mogelijkheid om onverkochte kavels van deze veiling alsnog bij Henk Burgman te bestellen tegen inzetprijs + kosten. Kijkt u of er nog iets van uw gading bij zit!

Directe link naar de veilingpagina.

28 februari 2017

Nieuwsbrief PR-commissaris
Henk Burgman informeert u over de Facit Sverige 2017 die medio maart zal verschijnen. Zijn nieuwsbrief met meer informatie vindt u op de nieuwsbrievenpagina.

25 februari 2017


Persbericht KNBF
Heet van de pers! Op de mededelingenpagina van de secretaris kunt u het persbericht van de KNBF m.b.t. afstempeling van postzegels lezen. De klachten van filatelisten zijn serieus genomen!

Boek over IJslandse moderne postzegels
Op de website van de IJslandse post kunt u gratis een 2-delig boek m.b.t. de IJslandse postzegels downloaden en lezen. Deel I behandelt de periode 1944-1999, deel II behandelt de periode 2000-2014. Helaas alleen in het IJslands....... Wanneer u beide delen wilt afdrukken, wordt een kleine vergoeding gevraagd. Informatie hierover staat op dezelfde website.

Nieuwsbrief 25 februari 2017.
De laatste nieuwtjes kunt u terugvinden op de
nieuwsbrievenpagina van onze PR-commissaris

14 februari 2017

Nieuwsbrief KNBF

Op de pagina van de secretaris kunt u de nieuwsbrief  van de KNBF van de maand februari 2017 lezen.

Evenementen KNBF

De evenementenlijst van februari 2017 van de KNBF kunt u hier vinden.

12 februari 2017

Nieuwsbrief PR-commissaris
Henk Burgman deelt de laatste verenigingsnieuwtjes met u op de nieuwsbrievenpagina.

Veiling 190

Op de bijeenkomst van 4 maart 2017 zal veiling 190 worden gehouden. U kunt de veilingcatalogus op de veilingpagina terugvinden in 4 bestandsformaten.  Deze veiling bevat ruim 490 kavels, kijkt u snel of er iets voor u tussen zit!

De veilingmeester is op zoek naar materiaal voor de volgende veilingen, kunt u hem helpen?  Neemt u dan contact op met Henk Burgman. 

Links
Op de link pagina zijn enige links toegevoegd met betrekking tot de nieuwste uitgaven van de Noorse post in 2017 en het downloaden van bulletins.

Agenda
De agenda voor de GALV van 4 maart 2017 kunt u terugvinden op de mededelingenpagina van de secretaris.

2 februari 2017

Jaarverslag 2016

Het jaarverslag over 2016 is beschikbaar op de pagina Verenigingsverslagen. Tijdens de GALV op de bijeenkomst van 4 maart 2017 zal dit verslag worden besproken. Financiële stukken zijn niet online in te zien, deze worden in de zaal beschikbaar gesteld

29 januari 2017

Nieuwe boekbesprekingen

Op de  pagina's  Algemeen, Denemarken en Finland kunt u enkele nieuwe boekbesprekingen vinden.

16 januari 2017

Nieuwsbrief KNBF

Op de pagina van de secretaris kunt u de nieuwsbrief  van de KNBF van de maand januari 2017 lezen.

Evenementen KNBF

De evenementenlijst van januari 2017 van de KNBF kunt u hier vinden.

8 januari 2017

Nieuwsbrief pr-commisaris

Op de pagina van de pr-commissaris kunt u de eerste nieuwsbrief van 2017 lezen.

Terug naar de startpagina 

Terug naar NFVS